Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo, Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Asimex Plus Andrzej Wojciechowski

Dąbie54, 23-310 Modliborzyce ,

NIP: 7151677170 , Regon :432721848

Filia: ul. Przechodnia 6/11 , 23-200 Kraśnik

adres do doręczeń – ul. Przechodnia 6/11 , 23-200 Kraśnik

adres elektroniczny – esklep@asimexplus.com

2. Przedstawiciel administratora danych osobowych

Administrator danych osobowych wyznaczył przedstawiciela reprezentowania go w zakresie obowiązków wynikających z RODO.

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest:

Agnieszka Wojciechowska zatrudniona w firmie Asimex Plus Andrzej Wojciechowski

Dąbie54, 23-310 Modliborzyce ,

NIP: 7151677170 , Regon: 432721848

Filia: ul. Przechodnia 6/11, 23-200 Kraśnik

adres do doręczeń – ul. Przechodnia 6/11, 23-200 Kraśnik

adres elektroniczny – esklep@asimexplus.com

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, marketing bezpośredni, świadczenie usług.

4. Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane na czas nieokreślony.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są biuro rachunkowe, świadczące usługi na rzecz administratora danych, firmy transportowe a także osoby przetwarzające dane osobowe na zlecenie.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych

- żądania sprostowania swoich danych osobowych

- żądania usunięcia swoich danych osobowych

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

- żądania przenoszenia danych osobowych

7. Prawo do cofnięcia zgody

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

8. Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Z poważaniem

Asimex Plus

Andrzej Wojciechowski

Nasledujte nás na Facebooku