RODO

Polityka RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asimex Plus Andrzej Wojciechowski z siedzibą w 23-200 Kraśnik, ul. Przechodnia 6

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@asimexplus.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, marketing bezpośredni, świadczenie usług.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą aż wygaśnie prawna potrzeba korzystania z nich,

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie może skutkować nie zawarciem umowy.

Nasledujte nás na Facebooku